Jan Hammarstrand, verksamhetschef

Är utbildad socionom samt gymnasielärare och arbetar i företaget som verksamhetschef. Inom Jans ansvarsområde finns det yttersta ansvaret för verksamheten och personal. Jan har personlig erfarenhet av att leva med personlig assistans och har ett långt engagemang inom RBU bakom sig.

Telefon: 0702-49 60 73
Mail: jan@hammarstrands.se

Kim Anneflod, VD

Är utbildad civilekonom samt gymnasielärare och arbetar i företaget som VD och ekonomichef. Kim ansvarar för all ekonomi och administration.

Telefon: 0705-78 34 37
Mail: kim@hammarstrands.se

Camilla Anneflod, kundansvarig

Är utbildad grundskollärare samt specialpedagog och har erfarenhet av arbete grund- och särskola. Camilla är anställd som kundansvarig och arbetar främst med våra minderåriga kunder. Camilla har även ett kvalitets- och utvecklingsansvar i verksamheten.

Telefon: 0705-79 68 85
Mail: camilla@hammarstrands.se

Louise ”Lollo” Hammarstrand, administratör

Lollo har en bakgrund inom administration och är även utbildad personlig tränare. I Hammarstrands arbetar Lollo med lönehantering och annan administration men hjälper även våra kunder och medarbetare med personligt utformade träningsprogram.

Telefon: 0735-20 72 05
Mail: lollo@hammarstrands.se