Hammarstrands Assistans

Hammarstrands Assistans vänder sig till dig som vill ha en assistanssamordnare som har tid för sina kunder. Kanske är du inte nöjd med den assistans du har idag eller så har du ingen assistans för tillfället men upplever ett behov. Hammarstrands Assistans startades av Jan Hammarstrand och Kim Anneflod år 2009. Jan har personlig erfarenhet av att leva med assistans i familjen och såg en möjlighet att starta en verksamhet som sätter den assistansberättigades behov i fokus! Kim bidrog med ekonomisk kompetens samt erfarenhet från företagande och entreprenörskap!

Sedan dess erbjuder vi människor, såväl barn som vuxna, med funktionsnedsättning väl anpassad personlig assistans. Råd och stöd ingår under hela den tid du är kund hos oss. Vi har förståelse och erfarenhet av hur svårt det kan vara att behöva en annan människas hjälp även i de mest vardagliga situationerna. Vi söker alltid efter personliga assistenter som är engagerade och omtänksamma. Det är detta engagemang och denna omtanke tillsammans med, en för varje person, anpassad plan som utgör våra viktigaste byggstenar. Vi tar oss inte an mer än vad vi kan hantera då vi är övertygade om att alltid se till individen först – det är så vi gör skillnad.

Hammarstrands Assistans – Engagemang, kvalitet och delaktighet

Kontakta oss

Jan Hammarstrand
0702-49 60 73
jan@hammarstrands.se

Kim Anneflod
0705-78 34 37
kim@hammarstrands.se

Besöksadress:
Kungsgatan 4C
591 30 Motala