Hammarstrands Assistans

Hammarstrands Assistans vänder sig till dig som vill ha en assistanssamordnare som har tid för sina kunder. Kanske är du inte nöjd med den assistans du har idag eller så har du ingen assistans för tillfället men upplever ett behov.

Det började med ett missnöje. Det får inte hända igen.

Personlig assistans som inte föll väl ut – det var startskottet.
Jan Hammarstrands vuxna son med funktionsnedsättning fick inte den hjälp han behövde och under sökandet efter rätt anpassad assistans föddes idén att starta Hammarstrands assistans. Med den erfarenhet av personlig assistans som familjen upplevt, kombinerat med den kompetens som redan fanns hos Jan såg man snabbt en möjlighet att ge Jans son ett rikare liv. Tillsammans med Kim Anneflod som bidrog med ekonomisk kompetens startades Hammarstrands Assistans AB i maj 2009.

Numera bistår vi människor, såväl barn som vuxna, med funktionsnedsättning väl anpassad personlig assistans. Råd och stöd ingår under hela den tid du är kund hos oss. Vi har förståelse och erfarenhet av hur svårt det kan vara att behöva en annan människas hjälp även i de mest vardagliga situationerna. Vi söker alltid efter personliga assistenter som är engagerade och omtänksamma. Det är detta engagemang och denna omtanke tillsammans med, en för varje person, anpassad plan som utgör våra viktigaste byggstenar. Vi tar oss inte an mer än vad vi kan hantera då vi är övertygade om att alltid se till individen först – det är så vi gör skillnad.

Hammarstrands Assistans – Engagemang, kvalitet och delaktighet

Kontakta oss

Jan Hammarstrand
0702-49 60 73
jan@hammarstrands.se

Kim Anneflod
0705-78 34 37
kim@hammarstrands.se

Besöksadress:
Kungsgatan 4C
591 30 Motala